Kategorier
Aktuelt

Årsmøtet utsatt til tirsdag 9. april, kl. 18:30

Til alle medlemmer i Åsane Ishockeyklubb,

Styret i Åsane Ishockeyklubb kaller herved inn til årsmøte

Årsmøte avholdes i Curlingkaféen, Åsane Arena, tirsdag 9. april 2024, kl. 18:30 (utsettelse grunnet at SK Branns CL kamp legger beslag på alle møterom og curlingkafé kommende tirsdag).

Dette gir også ny frist for Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Slike må sendes til styret (styret@aasanehockey.no) senest 14 dager før, altså innen tirsdag 26. mars. Henvendelse merkes med «Sak til årsmøtet 2024».

For å ha stemmerett må én ha vært medlem av Åsane Ishockeyklubb i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stille på årsmøtet gjennom fullmakt.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse vil bli gjort kjent for medlemmene gjennom Spond.

Alle medlemmer av ÅIK er velkommen på årsmøtet.

Styret

Åsane, 14.03.24