Kategorier
Aktuelt

Årsmøtet utsatt til tirsdag 9. april, kl. 18:30

Til alle medlemmer i Åsane Ishockeyklubb,

Styret i Åsane Ishockeyklubb kaller herved inn til årsmøte

Årsmøte avholdes i Curlingkaféen, Åsane Arena, tirsdag 9. april 2024, kl. 18:30 (utsettelse grunnet at SK Branns CL kamp legger beslag på alle møterom og curlingkafé kommende tirsdag).

Dette gir også ny frist for Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Slike må sendes til styret (styret@aasanehockey.no) senest 14 dager før, altså innen tirsdag 26. mars. Henvendelse merkes med «Sak til årsmøtet 2024».

For å ha stemmerett må én ha vært medlem av Åsane Ishockeyklubb i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stille på årsmøtet gjennom fullmakt.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse vil bli gjort kjent for medlemmene gjennom Spond.

Alle medlemmer av ÅIK er velkommen på årsmøtet.

Styret

Åsane, 14.03.24

Kategorier
Aktuelt

Årsmøte 2024

Til alle medlemmer i Åsane Ishockeyklubb,

Styret i Åsane Ishockeyklubb kaller herved inn til årsmøte

Årsmøtet avholdes i Åsane Arena tirsdag 19. mars 2024, kl. 18:30.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret (styret@aasanehockey.no) senest 14 dager før, altså innen tirsdag 4. mars. Henvendelse merkes med «Sak til årsmøtet 2024»

For å ha stemmerett må én ha vært medlem av Åsane Ishockeyklubb i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stille på årsmøtet gjennom fullmakt.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse vil bli gjort kjent for medlemmene gjennom Spond.

Alle medlemmer av ÅIK er velkommen på årsmøtet.

Valgkomitéen har via Spond sendt ut sin invitasjon til ÅIKs medlemmer for å foreslå nye medlemmer for styreverv. Vær obs. på at frist for å sende inn forslag var falt ut fra denne. Frist for å melde inn forslag på nye styremedlemmer er satt til 19. februar slik at evt. kandidater kan melde seg inn i tide for å være valgbare for årsmøtet. Se forøvrig egen invitasjon fra valgkomitéen.

Styret
Åsane, 06.02.24
Denne saken var originalt publisert i spond 06.02.24

Kategorier
Aktuelt

Åsane Ishockeyklubb sitt U13-lag skapte historie

Åsane Ishockeyklubb sitt U13-lag skapte historie